Zwroty, wymiany, reklamacje

Chcemy ułatwić Ci wybór i ewentualny problem z doborem rozmiaru. W ciągu 14 dni od odebrania przesyłki możesz bez podawania przyczyn odesłać  do nas zamówione towary lub wymienić je na inny rozmiar. Ważne, byś pamiętał o dołączeniu do przesyłki paragonu lub faktury sprzedażowej. Prosimy też, byś wypełnił zgłoszenie reklamacyjne / formularz zwrotu, który umieszczamy w każdej przesyłce.

 

FORMULARZ ZWROTU / ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 

WYMIANA TOWARU

1) Odeślij nam swoje zamówienie na adres: Sklep PanPablo.pl, ul. Piłsudskiego 52, 50-033 Wrocław.;

2) złóż nowe zamówienie na wymieniany produkt z adnotacją „zamówienie na wymianę”.

 

panpablo.pl odeśle nowe produkty tak szybko, jak otrzyma towary z wymienianego zamówienia. Koszt dostarczenia wymienianych produktów do panpablo.pl ponosi Klient.

Koszt przesyłki zwrotnej naliczony zostanie tak jakby to było nowe zamówienie, wg tabeli umieszczonej w zakładce http://www.panpablo.pl/informacja/6/koszt-dostawy
 

ZWROTY

1. panpablo.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w następujących przypadkach:

a) anulowania całego zamówienia lub jego części - w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. panpablo.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie panpablo.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Klienta. panpablo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. Koszt dostarczenia zwracanych do panpablo.pl produktów ponosi Klient.

 

WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel serwisu panpablo.pl jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.
3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient jest zobowiązany przesłać produkty na adres korespondencyjny panpablo.pl tj. Sklep PanPablo.pl; ul.Piłsudskiego 52, 50-033 Wrocław.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupową wraz z opisem reklamacji na zgłoszeniu reklamacyjnym dołączonym do każdej wysyłanej pary obuwia lub innego towaru.
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez panpablo.pl przesyłki z reklamowanymi produktami. Klient może domagać się naprawy produktu lub wymiany na nowy. W przypadku kolejnej (drugiej) reklamacji tego samego produktu może odstąpić od Umowy.
6. W przypadku uznania reklamacji, panpablo.pl zwraca koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji panpablo.pl odeśle reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji na koszt klienta.
7. W przypadku ewentualnych sporów Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą pozasądowych metod rozstrzygania sporów, np. Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów (ADR).