Regulamin

 

Sklep internetowy panpablo.pl działający pod adresem http://panpablo.pl (dalej: „panpablo.pl ”) prowadzony jest przez:


STOM PAWEŁ PRZYBYLSKI
ul. Jana III Sobieskiego 21/9
86-300 Grudziądz

- wpisanego  do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 8762352121, Regon: 341214441, telefon: 518 424 921  , e-mail sklep@panpablo.pl,1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego panpablo.pl , składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Klienta oraz zasad zwrotów i reklamacji.
Do korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu, w tym do przeglądania asortymentu, zakładania konta i składania zamówień niezbędne są:

a) komputer z dostępem do sieci Internet,
b) zainstalowana na komputerze przeglądarka internetowa,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d) aktywny nr telefonu sieci komórkowej bądź stacjonarnej

2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z panpablo.pl zgodnie z przeznaczeniem sklepu.
3.Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie panpablo.pl, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość panpablo.pl oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie panpablo.pl do celów innych niż jej przeznaczenie m. in. rozsyłania spamu, prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
4. panpablo.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu panpablo.pl i przerwy nie wynikające z winy właściciela serwisu.
5. Przeglądanie asortymentu panpablo.pl i składanie zamówień nie wymaga rejestracji i zakładania konta przez Klienta.
6. panpablo.pl zobowiązuje się do dostarczania klientowi produktów wolnych od wad.
 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem serwisu panpablo.pl.
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu panpablo.pl należy właściwie wypełnić formularz do zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru tj. imię i nazwisko, dokładny adres kupującego, dokładny adres dostawy, adres e- mail, numer telefonu. Adres e-mail oraz numer telefonu mogą być użyte przez pracowników panpablo.pl w celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Procedura składania zamówienia obejmuje następujące kroki:

a) DODAJ DO KOSZYKA – polecenie znajdujące się przy każdym produkcie, umożliwia wybór produktów, które Klient chce zamówić,
b) WYBIERZ SPOSÓB DOSTAWY – Klient wybiera sposób dostawy.
c) WYBIERZ SPOSÓB PŁATNOŚCI – Klient wybiera formę płatności.
d) PODSUMOWANIE – Klient otrzymuje informację o wartości zamówienia.
d) DANE PŁATNIKA- Klient podaje adres, na jaki produkty mają zostać wysłane przez pracownika panpablo.pl, a także dane do faktury, jeśli Klient sobie ją życzy,
e)  – ostateczna możliwość edycji zamówienia,
f) POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ (ZAPŁAĆ ZA ZAMÓWIENIE). Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie panpablo.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od panpablo.pl potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie przez panpablo.pl złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.
5. Zamówiony przez Klienta towar może zostać dostarczony w zależności od jego wyboru:

a) na wskazany podczas zamówienia adres,
b) do wybranego paczkomatu

6. panpablo.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wybranych produktów. Ponadto panpablo.pl ma prawo wyłączenia wybranych form dostawy i płatności dla Klienta, w przypadku gdy zamawia on notorycznie produkty i ich nie odbiera lub składa zamówienia i je anuluje. Włączenie dla Klienta zablokowanych form dostawy i sposobów płatności może nastąpić po wysłaniu drogą elektroniczną prośby o ich przywrócenie, a także po złożeniu 2 kolejnych zamówień opłaconych z góry i odebraniu przesyłek w ustalonym terminie.

 


3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW W MAGAZYNIE

1. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta produktu lub jego zakup od dostawcy panpablo.pl nie będzie możliwy w określonym czasie, panpablo.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu ustalenia innego terminu dostawy lub zmiany zamówienia, w tym:

a) anulowania całości zamówienia (w tym przypadku panpablo.pl będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
c) podział zamówienia – część zamówienia zostanie zrealizowana od razu, natomiast część zamówienia, której realizacja nie jest możliwa natychmiast, zostanie zrealizowana w nowo ustalonym terminie (Klient nie będzie ponosił kosztów dodatkowej wysyłki produktów z drugiej części zamówienia).

2. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia w sytuacji określonej w ustępie poprzedzającym panpablo.pl  zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w przeciągi 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

 


4. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu nadania przez panpablo.pl przesyłki z zamówionym towarem. –
2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu sam poprzez serwis panpablo.pl lub też za pośrednictwem pracownika panpablo.pl kontaktując się z nim drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć:

a) rezygnacji z całości zamówienia,
b) rezygnacji z części zamówienia,
c) adresu dostawy i telefonu kontaktowego,
d) danych na fakturze.

4. W przypadku rezygnacji z części lub z całości zamówienia, jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry (tzw. przedpłata na konto), panpablo.pl dokona zwrotu całości lub części (przy rezygnacji z części zamówienia) przelanej kwoty w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania od Klienta informacji o rezygnacji. Zasady zwrotu należności opisane są szczegółowo w punkcie 10 regulaminu.
5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 

 

5. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. panpablo.pl realizuje zamówienia zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się z pracownikiem panpablo.pl w celu ustalenia czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat itp.
2. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone na terenie Polski Klient może dokonać opłaty:

a) przelewem bankowym - realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez panpablo.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta poprzez zaksięgowanie płatności na koncie panpablo.pl
b) Transferuj.pl  - Płatność on-line (przedpłata) – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl
c) płatność za pobraniem (Kurier UPS) – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
d) płatność za pobraniem ( Paczkomaty Inpost) – płatność kartą płatniczą w Paczkomacie Inpost oferującym płatności za pobraniem

3. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone poza granicami Polski płatności można dokonać przelewem bankowym po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem panpablo.pl. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez panpablo.pl wpłaty na konto bankowe sklepu panpablo.pl

4. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia w sklepie panpablo.pl

 


6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas dostawy zamówionego towaru do Klienta na terenie Polski, od chwili nadania przesyłki wynosi: - 1- 3 dni robocze – jeśli przesyłka nadawana jest odpowiednio: za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub paczkomatów Inpost.
2. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Klientem indywidualnie.
3. panpablo.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z przyczyn wynikłych ze strony Klienta ( m. in. podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).
4. Czas realizacji zamówień może się wydłużyć w związku z chwilowymi brakami towaru w magazynie. W tym przypadku Klient zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i będzie mógł anulować zamówienie, jeśli czas dostawy będzie dla niego nieodpowiedni.
5. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wybranej opcji, znajduje się poniżej.

 

metody wysyłki

koszty przesyłek wg kwoty zakupu
od 0 zł do 99,99 zł od 100 zł do 279,99 zł powyżej 280,00 zł
Paczkomaty InPost 8,99 zł 0 zł 0 zł
Paczkomaty InPost za pobraniem 13,99 zł 7,99 zł 7,99 zł
Kurier UPS 16,99 zł 16,99 zł 0 zł
Kurier UPS za pobraniem 21,99 zł 21,99 zł 8,99 zł
Odbiór osobisty we Wrocławiu we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 52 0 zł 0 zł 0zł

 

 

 

 

 

 

 

6. Zaleca się Klientowi zbadanie przesyłki w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Klient może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.
 

 

7. CENY PRODUKTÓW

1. panpablo.pl zamieszcza informacje o produktach ( tj. obuwiu oraz odzieży i akcesoriach)  na stronie panpablo.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie panpablo.pl zamieszczone są przy produkcie i:

a) zawierają podatek VAT;
b) podawane są w złotych polskich;
c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie panpablo.pl.
4. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy jest podawana w Koszyku po wyborze przez Klienta formy dostawy zamówionego towaru.
5. panpablo.pl zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny produktu nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.
 

 

8. WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel serwisu panpablo.pl jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.
3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient jest zobowiązany przesłać produkty na adres korespondencyjny panpablo.pl tj. Sklep PanPablo.pl; ul. Piłsudskiego 52; 50-033 Wrocław
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupową wraz z opisem reklamacji na zgłoszeniu reklamacyjnym dołączonym do każdej wysyłanej pary obuwia lub innego towaru.
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez panpablo.pl przesyłki z reklamowanymi produktami. Klient może domagać się naprawy produktu lub wymiany na nowy. W przypadku kolejnej (drugiej) reklamacji tego samego produktu może odstąpić od Umowy.
6. W przypadku uznania reklamacji, panpablo.pl zwraca koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji panpablo.pl odeśle reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji na koszt klienta.
7. W przypadku ewentualnych sporów Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą pozasądowych metod rozstrzygania sporów, np. Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów (ADR).

 

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej z panpablo.pl umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy. panpablo.pl zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami punktu 10 regulaminu. Odstąpienie od umowy nie obejmuje:

a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
b) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:


miejscowość , dnia........................


Oświadczenie o odstąpieniu od  umowy pośrednictwa w sprzedaży  na odległość
z dnia ....................... nr …..................


zawartej pomiędzy:

STOM PAWEŁ PRZYBYLSKI
ul. Jana III Sobieskiego 21/9
86-300 Grudziądz
- wpisanego  do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 8762352121 , Regon: 341214441
a


Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………........................................

Adres zamieszkania  ………………………………………………………………………………………….......................................

leg. się dowodem osobistym numer i seria /PESEL ……………………………………………………………………..................

imiona rodziców ………………………………………………………………………………………………………............................

telefony kontaktowe (dom) ……………........................................……. kom ………….................................……………………….

 

Mając za podstawę art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od ww. umowy.

 

Proszę o zwrot kwoty.....................................zł (słownie: ........................................................................)

następujący rachunek bankowy...............................................................................................................

Zwracam........................................................................................................... w stanie niezmienionym

 

..........................................................

(PODPIS)

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanych do panpablo.pl produktów ponosi Klient.
4. panpablo.pl nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

10. WYMIANA TOWARU

1. Warunkami niezbędnymi przy wymianie towaru jest dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury sprzedażowej oraz wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego / formularza zwrotu dołączonego do zamówienia.

2. Przesyłki z wymienianymi produktami należy kierować na adres: Sklep PanPablo.pl, ul. Piłsudskiego 52, 50-033 Wrocław.

3. Koszt dostarczenia do panpablo.pl wymienianych produktów ponosi Klient.
 

 

11. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. panpablo.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w następujących przypadkach:

a) anulowania całego zamówienia lub jego części- w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. panpablo.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie panpablo.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Klienta. panpablo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 


12. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Przybylski z/s w Grudziądzu.
2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez panpablo.pl. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, pełny adres klienta, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez panpablo.pl  informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez panpablo.pl  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
5. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom.
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach panpablo.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Dostępność informacji o produktach na stronach panpablo.pl  nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
3. panpablo.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach panpablo.pl były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności panpablo.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy panpablo.pl
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie panpablo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie panpablo.pl  statystyk swojej obecności i aktywności w panpablo.pl .  Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług panpablo.pl  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z panpablo.pl
8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a panpablo.pl  rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby panpablo.pl bądź jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271), przez sąd miejscowo właściwy dla Klienta.
9. panpablo.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez panpablo.pl , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie panpablo.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
10. Akceptacja niniejszego regulaminu jest także akceptacją otrzymywania od panpablo.pl niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z panpablo.pl  Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do panpablo.pl (m.in. zmiany w naszym serwisie, promocje itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze prywatne itp.), jak również informacje dotyczące pozostałych serwisów internetowych należących do właściciela panpablo.pl  pana Pawła Przybylskiego.